Konst på 20 minuter: Petra Hultman – Arbete i hemmet

Petra Hultman, Arbete i hemmet (2017)

27 nov. 2019, 12:30 - 12:50

Välkommen till en cirka 20 minuter lång guidad visning av utställningen: Petra Hultman – Arbete i hemmet.
Visningen är kostnadsfri. Samling vid informationsdisken i entrén.

Om utställningen

Petra Hultmans verk Arbete i hemmet (2017) är ett videomontage och installation av loopade sekvenser från Husmors film AB under åren 1956-1961. Verket gestaltar en historia av kvinnors oavlönade arbete i hemmet. En historia som ofta varit underordnad, och inte berättad i konstens rum. Arbete i hemmetinkluderades 2018 i Västerås konstmuseums samling och visas som en specialanpassad videoinstallation i vårt innersta rum.

Väva fläta fästa belyser särskilt de monumentala vävar som skapades av konstnärerna Kaisa Melanton och Sten Kauppi i samband med att Västerås stadshus byggdes 1953-1963. Båda verken ingår i Västerås konstmuseums samling. Melantons tre-delade väv Det fria ordet (1967) är en platsspecifik väv för fullmäktigesalen. Då verket inte går att flytta, erbjuds ett antal visningstillfällen under utställningsperioden. Sten Kauppis Dansen i Västra Aros (1961), som finns på plats i utställningen fram till 17 nov, är vanligtvis placerad i Stadshusets entré.