Konst på 30 min Lunchvisning i Samlingen på temat omställning

27 sep. 2023, 13:00 - 13:30

Konst på 30 min Lunchvisning i Samlingen på temat omställning.

Del av Omställningsveckan i Västmanland. Omställningsveckan vecka 39 är ett projekt från Västmanlands miljö- och klimatråd, med syfte att främja klimatomställningen. Det genomförs i samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Västmanland och Förbundet Agenda 2030.

Mer info:Omställningsveckan – Förbundet Agenda 2030 (fa2030.se)