Konst på 30 minuter, Goda Palekaitė – Serpentine Spine

Syntolkad text: Mot en ljusblå himmel står en spetsig vit pelare. Ett ljusfenomen snurrar i vänstra hörnet av bilden.

Stillbild från film av Graham Kelly och Goda Palekaitė, 2023

14 juni 2023, 13:00 - 13:30

Lunchintroduktion till aktuell utställning. Passa på att gå på en kort introduktion till en av våra utställningar i samband med lunchen.

Ingen anmälan krävs. Samling vid Informationen.

Utställningen tar avstamp i Goda Palekaitės intresse för konstnären Ivan Aguéli och framförallt hans intentioner, begär, fetischer och relation till mystik. Jämsides med Palekaitės nyproducerade ljus- och glasskulpturer, kommer flera verk av Aguéli ur Västerås konstmuseums samling att visas.

I utställningen tolkas Ivan Aguélis kontroversiella arv genom en personlig och samtida lins där Palekaitė skapat en fiktiv intimitet mellan sig själv och Aguéli. Genom språk och ljusinstallationer försöker hon kasta nytt ljus på ett mångbottnat tvärvetenskapligt konstnärskap där hon själv, i egenskap av nomad och konstnär känner en djupare samhörighet.Utställningen visas i sal 3 samt i Fokus på Film-rummet i samlingsutställningen, under perioden 01.04.2023-24.09.2023.

Goda Palekaitė (f. 1987, Litauen) är konstnär och forskare vars arbete kombinerar visuella, litterära, performativa och antropologiska metoder. Hennes konstnärliga praktik utvecklas ofta i långsiktiga projekt som utforskar politiken bakom historiska berättelser, drömmar och en kollektiv fantasi samt sociala förutsättningar för kreativitet. Under 2019-2021 bjöds hon in av Art Lab Gnesta och Västerås konstmuseum, som en av tre nordiska/baltiska konstnärer, till residencyvistelse och nyproduktion av konst i ett interdisciplinärt samarbete utifrån landskapen i Sörmland och Västmanland.