Konst på 30 minuter, Kent Klich – You Don’t Hear the Dog Barking

Syntolkad bildtext: En utsträckt hand och arm. På handen är det fullt med ord skrivet med kulspetspenna. Armen är klädd i jeansjacka som det också står ord på. 

Bild: Kent Klich, fotografi ur serien A Tree Called Home, (PNI A and PNI B, 2002-2019)

29 mars 2023, 13:00 - 13:30
Lunchintroduktion till aktuell utställning. Passa på att gå på en kort introduktion till en av våra utställningar i samband med lunchen.

Ingen anmälan krävs. Samling vid Informationen.

Fotografen Kent Klich, född (1952) och uppvuxen i Västerås, bor i dag i Danmark. Han har studerat psykologi vid Göteborgs universitet och fotografi vid International Center of Photography i New York.

Klich har fått ett internationellt erkännande, bland annat för sitt projekt Gaza Works. Ett flertal fotografiska serier om Gazaremsan som pågått sedan tidigt 2000-tal med syfte att erbjuda alternativa bilder till massmedias kortlivade, oftast sensationsinriktade bevakning – och samtidigt sprida kunskap om orättvisor och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i regionen.

Klichs arbete kännetecknas av ett djuplodat intresse för personliga berättelser. Hans processer utmärks av samarbeten vare sig det rör sig om kartläggning av krigseffekter och subtila former av motstånd, dokumentation av barnhem i Rumänien, hemlöshet i Mexiko city, prostitution i Danmark eller kritiska granskningar av ryska psykiatriska institutioner för ”oönskade” medborgare.

Klich, som arbetar tvärvetenskapligt i sina sociala projekt, menar att en bild aldrig står ensam utan länkar till språk, objekt, ljud och dokument. Hans arbete berättar om de sociala och politiska realiteter som vi lever i genom att ifrågasätta och skapa en mångfald av ingångspunkter i olösta frågor – något som ger utrymme för kritisk reflektion likväl som känslomässigt engagemang.

I utställningen You Don’t Hear the Dog Barking på Västerås konstmuseum kommer ett större urval av Klichs arbete visas under 2023, både i form av fotografier, videoinstallationer och texter.