Konst på 30 minuter – Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak!

Processbild del av Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! av Ann-Sofi Sidén som invigs i maj 2023 © Ann-Sofi Sidén/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Västerås konstmuseum

31 maj 2023, 12:45 - 13:15

Det nya offentliga konstverket Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! av Ann-Sofi Sidén invigs den 24maj som en del av firandet av Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet 400 år. Ett av huvudprojekten i jubileet är denna nya konstnärlig gestaltning som särskilt utformats för en plats vid Rudbeckianska gymnasiet, Stadsbiblioteket och Västerås domkyrka.

Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! är ett platsspecifikt konstverk i två delar: marktegel som lagts i mönster och en skulptur i aluminium. Skulpturen föreställer två unga kvinnor på styltor vars händer möter varandra ovanför en mur som finns på platsen.

Ann-Sofi Sidén (f. 1962) är en av Sveriges mest tongivande konstnärer som har rönt framgångar både i Sverige och internationellt. Hon har arbetat i en mängd olika uttryck som performance, installation- och videokonst samt har gjort fler platsspecifika uppdrag.

Gratis att delta, ingen anmälan krävs. Samling vid huvudentrén, Västerås stadsbibliotek, Biskopsgatan 2.

Visning är en del i firandet av Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet 400 år. Jubileet anordnas av Västerås stad, tillsammans med Sällskapet Arosbröderna, Svenska kyrkan och flera andra organisationer för att uppmärksamma skolans historiska betydelse för Sverige och Västerås som kunskapsstad.