Konst på 30 minuter – Ljudillustrationer i Samlingen

11 jan. 2023, 13:00 - 13:30

Introduktion och gemensam lyssning av det konstpedagogiska projektet Ljudillustrationer i Samlingen.

Musikstuderande från Carlforsskas estetiska program i Västerås tar med oss på en tonsatt resa genom Samlingen, där de utifrån konsten skapat helt nya musikstycken. Deltagarna har valt ut var sitt konstverk som inspirerat dem musikaliskt eller uttrycksmässigt. Till det valda konstverket har eleven komponerat 1 minuts ljudillustration som går att lyssna på i telefonen via QR-kod.

Ljudillustrationer i Samlingen är ett konstpedagogiskt projekt med mål att synliggöra och gestalta ungdomars erfarenheter, tankar och upplevelser kopplat till utställningen Samlingen. Ljudillustrationerna utmanar, fördjupar och inkluderar fler perspektiv i konstsamlingen.

Ljudillustrationerna finns att lyssna på under perioden 30 januari 2022 – 5 mars 2023.
Du kan lyssna på egen hand genom att använda dig av en mobiltelefon som kan avläsa QR-kod samt ett par hörlurar. En folder med karta och koder finns i utställningen som guidar dig till de 15 ljudsatta verken.