Konsten i Tyskland före och under andra världskriget

George Grosz, Samhällets stöttepelare, 1926

6 okt. 2017, 13:00 - 14:00

Den expressionistiska konsten dominerade i Europa under 1920- och 1930-talen. Det var en konst som i hög grad speglade världshändelserna, krigen, nöden, lidandet. Den byggde på starka uttryck i fråga om färg och form. Den tyska expressionismen var kritisk till mycket av det som hände i Tyskland under denna tid. Och medan expressionismen frodades i olika länder, också i Tyskland, smidde Hitler planer på att krossa den.

Föreläsare: Sture Gunell

I samarbete med Västerås Konstförening och SENSUS.

Föreläsningsserien pågår fredagar: 6.10, 13.10, 20.10, 27.10 kl 13-14, lokal Hörsalen, Karlsgatan 2