Konstfredag! Visning av utställningen Hulth, Ljung och Segerberg – tre stipendiater

© Anna Hulth/BUS 2023.© Bo Ljung/BUS 2023.© Ulrika Segerberg/BUS 2023

24 nov. 2023, 13:00 - 13:45

Curatorsvisning med Martina MacQueen av utställningen Hulth, Ljung och Segerberg – tre stipendiater.