Konstfredag! Isaac Grünewald – Konst och teater

Isaac Grünewald, Självporträtt, beskuren, 1915. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum

28 okt. 2022, 13:00 - 14:00

Karin Sidén föreläser om Isaac Grünewald.

Föredraget belyser Isaac Grünewalds centrala position i svenskt konstliv, hans omfattande och breda konstnärliga produktion och mottagandet av hans konst. I föredraget kommer självporträtt, vänporträtt och olika motivområden inom måleriet att tas upp, men också Grünewalds stora insatser som scenograf och kostymtecknare, hans arbete med målad dekor på keramik vid Rörstrands porslinsfabrik, hans föreslag till offentliga utsmyckningar och arbete med film. Föredraget utgår från Waldemarsuddes kritikerrosade och nu pågående utställning om Grünewald, som är den första större monografiska presentationen med konstnärens verk på över trettio år.

Karin Sidén är docent i konstvetenskap samt sedan 2012 överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde. Hon var 2008-2012 forskningschef vid Nationalmuseum och är sedan 2016 ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien.

Konstfredag! genomförs i samarbete med Västerås konstförening och studieförbundet Sensus.