Konstfredag! Konstnären Ann-Sofi Sidén berättar om sitt nya offentliga konstverk med titeln Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak!

26 maj 2023, 13:00 - 14:00

Ett samtal mellan konstnären Ann-Sofi Sidén och John Rothlind, tidigare kulturarvssamordnare, Svenska kyrkan Västerås. Samtalet rör idéen bakom konstverket och på vilket sätt det knyter an till platsens historia och jubileets syfte – att lyfta idén om allas rätt till utbildning och utbildningens betydelse för att bygga välfärd.

Konstverket invigs den 24 maj som en del av firandet av Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet 400 år. Jubileet anordnas av Västerås stad, tillsammans med Sällskapet Arosbröderna, Svenska kyrkan och flera andra organisationer för att uppmärksamma skolans historiska betydelse för Sverige och Västerås som kunskapsstad. Ett av huvudprojekten i firandet är en ny konstnärlig gestaltning särskilt utformad för en plats vid Rudbeckianska gymnasiet, Stadsbiblioteket och Västerås domkyrka.

Ann-Sofi Sidén (f. 1962) är en av Sveriges mest tongivande konstnärer som har rönt framgångar både i Sverige och internationellt. Hon har arbetat i mängd olika uttryck som performance, installations- och videokonst samt har gjort fler platsspecifika uppdrag.

Moderator vid samtalet: Ann Magnusson, AM Public.

Konstfredag! är en återkommande programserie som Västerås konstmuseum gör i samarbete med Västerås konstförening.