Konstfredag! Om Tyra Kleen med Karin Ström Lehander

Tyra Kleen i ateljén i Rom år 1904. Okänd fotograf

13 okt. 2023, 13:00 - 14:00

Karin Ström Lehander är doktorand i konstvetenskap vid Åbo Akademi. I sitt avhandlingsarbete undersöker Karin konstnären Tyra Kleens konstnärskap, resor, nätverk och andliga sökande.

Tyra Kleen var både konstnär och författare och hade ett stort svenskt och internationellt nätverk av konstnärskollegor och vänner. Hon talade sju språk och levde på kontinenten under många år. Först vid konstskolor i Tyskland och Paris under sena 1880-talet och 1890-talet, därefter med konstnärligt arbete i Rom, innan hon bosatte sig på Lidingö i Stockholm. Hon deltog i många utställningar i Europa vid förra sekelskiftet. Tyra Kleen kände sig lika hemma i Europa och runt Medelhavet som i Sverige och hon såg sig själv sannolikt mer som kosmopolit än som svensk.

 

I samverkan med Folkuniversitetet Västerås.