Guidad introduktion till Västerås konstmuseums samling

10 dec. 2023, 14:00 - 14:20

Guidad introduktion till vår samlingsutställning.

Samlingen är en bas för Konstmuseet. Tyngdpunkten är västmanländsk och svensk konst från början av 1900-talet och framåt. Från de första inköpen som Västerås Konstförening gjorde 1919 har samlingen utökats med konstverk från varje tids egen samtid. Idag finns över 9500 verk i samlingen. Konstsamlingen växer och utvecklas hela tiden utifrån samtidens normer och museets egen historia.

 

Gratis att delta, ingen anmälan krävs. Samling vid Informationen.