Lördag i Konstlabbet tema: Gammalt blir nytt

30 sep. 2023, 13:00 - 15:00

Lördag i Konstlabbet Tema. Gammalt blir nytt. Vi använder oss av återbruksmaterial och designar något som människan kommer att behöva i framtiden.

 

Del av Omställningsveckan i Västmanland. Omställningsveckan vecka 39 är ett projekt från Västmanlands miljö- och klimatråd, med syfte att främja klimatomställningen. Det genomförs i samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Västmanland och Förbundet Agenda 2030.

Mer info:Omställningsveckan – Förbundet Agenda 2030 (fa2030.se)