Lunchvisning – Hemmafruar

Petra Hultman, Arbete i hemmet (2017)

28 jan. 2020, 12:30 - 13:00

Konstmuseet och Länsmuseet ger en gemensam lunchvisning med utgångspunkt i Konstmuseets utställning Petra Hultman – Arbete i hemmet.

Arbete i hemmet (2017) är ett videomontage och en installation av loopade sekvenser från Husmors film AB under åren 1956-1961. Verket gestaltar en historia av kvinnors oavlönade arbete i hemmet. En historia som ofta varit underordnad, och inte berättad i konstens rum. Arbete i hemmet inkluderades 2018 i Västerås konstmuseums samling och visas som en specialanpassad videoinstallation i vårt innersta rum.

Husmors filmer var pedagogiska reklamklipp (infomercials) som producerades mellan åren 1951-1976 och visades gratis på svenska biografer. Filmerna blandade de senaste rönen från vetenskaplig och teknisk utveckling med produktplaceringar och reklam riktad till moderna husmödrar. Filmerna marknadsförde inte bara produkter för hemmet, utan även den nya tidens ideologi som präglades av optimism och strävan efter bättre förhållanden. Bakom filmerna fanns en tanke att den moderna kvinnan skulle bli en god medborgare genom att lära sig att vara en kompetent konsument och husmor. Husmors filmer utgör ett viktigt dokument för efterkrigstiden, då olika aktörer med en auktoritär och uppfostrande underton förmedlade ett budskap om vad kvinnor skulle göra, vara och konsumera för att passa in i rådande husmorsideal. Verket riktar blicken mot den ständigt aktuella frågan om det obetalda arbete som utförs av framförallt kvinnor i hemmet.

(Kan ses på Västerås konstmuseum till och med 1 mars 2020.)