Öppet Rum: Konst och arkitektur – Psykiatrins hus Uppsala

23 nov. 2022, 17:30 - 18:30

Öppet Rum är en återkommande programserie om gestaltning i offentlig miljö.

För snart tio är sedan invigdes Psykiatrins hus i Uppsala. Utgångspunkten för projektet var att förlägga den psykiatriska vården i anslutning till den somatiska och att samla psykiatrins alla funktioner under ett och samma tak. Tengbom arkitekter fick uppdraget att utforma byggnaden och konstenheten vid Region Uppsala ansvarade för den konstnärliga gestaltningen.

Andreas Bjersby, chef för konstenheten Region Uppsala, berättar här om bakgrunden till satsningen på Psykiatrins hus och om samarbetet mellan arkitekt och projektledare för den offentliga konsten.

Öppet Rum är ett samarbete mellan Västerås konstmuseum och Sveriges arkitekter Västmanland.