Vem möblerar Västerås? – ett samtal om utomhusreklam och vinster i svensk stadsmiljö

20 nov. 2019, 18:00 - 19:30

Samtal med konstnären och grafiska formgivaren Maryam Fanni, Ståle Holgersen, forskare vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet och Catharina Gabrielsson, docent vid Arkitekturskolan KTH. Fri entré!

Under våren 2019 visades affischkonstverket Västerås stads avtal med Clear Channel, (2019) på annonspelare i Västerås offentliga rum. Affischerna var specifikt producerade för Västerås av konstnären och grafiska formgivaren Maryam Fanni, som en samtida och lokal kommentar till Västerås konstmuseums pågående utställning Guerrilla Girls – feminism fakta och fuskpäls (som pågick 23 mars – 18 augusti 2019). Genom verket synliggjorde Fanni företaget Clear Channels närvaro och pekade på två demokratiska frågor: dels vem som får bestämma över gestaltning och visuellt innehåll i staden, dels vem som får göra vinst på det offentligas domäner.

Med utgångspunkt i Maryam Fannis affischserie bjuder Västerås konstmuseum in till ett publikt samtal kring frågor som berör ägande i relation till gestaltning av staden, individens rätt till staden, nyliberaliseringen av offentligt rum och hur långt outsourcing kan och bör gå.

Samtalet är i Hörsalen på Västerås konstmuseum och modereras av Anna Wignell, intendent offentlig konst inom Västerås stad. Programmet görs i samarbete med Region Västmanland och Ett Kulturliv för alla – Konst.

Medverkande

Maryam Fanni är konstnär och grafisk formgivare och har länge intresserat sig för stadens offentliga rum. Hon doktorerar vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg. Verket Västerås stads avtal med Clear Channel, (2019) som gjordes som en del av Ett Kulturliv för alla – Konst, berättar om reklamplatsens premisser och avtalet mellan annonsföretaget Clear Channel och Västerås stad. Affischerna lyfter fram företagets egna ord, som talar om dominans och expansion, och ger exempel på motstånd som visar att det finns fler än ett sätt att möblera staden.

Catharina Gabrielsson, arkitekt och forskare vid KTH med en bakgrund som projektledare vid Statens konstråd, författare till avhandlingen Att göra skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar (Stockholm: Axl Books 2006).

Ståle Holgersen, kulturgeograf och forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet, författare till avhandlingen The Rise (and Fall?) of Post-industrial Malmö: Investigations of City-crisis Dialectics (Lunds universitet, 2014).