Vernissage: Petra Hultman – Arbete i hemmet

23 nov. 2019, 14:00 - 15:00

Välkommen på vernissagen och samtal kring utställningen ” Petra Hultman – Arbete i hemmet” lördag den 23 november kl 14.00.

Arbete i hemmet (2017) är ett videomontage och installation av loopade sekvenser från Husmors film AB under åren 1956-1961. Verket gestaltar en historia av kvinnors oavlönade arbete i hemmet. En historia som ofta varit underordnad, och inte berättad i konstens rum. Arbete i hemmet inkluderades 2018 i Västerås konstmuseums samling och visas som en specialanpassad videoinstallation i vårt innersta rum.

PROGRAM
Kl 14.00 Katrin Ingelstedt, intendent utställning Västerås konstmuseum, hälsar välkommen.
Kl 14.10–14.40 Petra Hultman i samtal med Boel Berner med utgångspunkt i verket Arbete i hemmet.

Petra Hultman tog examen 2017 från Kungliga konsthögskolan och har tidigare ställt ut på Göteborgs konsthall och Färgfabriken, Stockholm. Frågor om tid och arbete och hur det värderas har genomsyrat flera av Petra Hultmans projekt.

Boel Berner är sociolog och professor emeritus vid Linköpings universitet. Hon har forskat om kunskapens roll i samhället, historiskt och idag. Bland annat har hon studerat städningens kulturella kopplingar till moral och hygien samt efterkrigstidens husmorsfilmer och deras genuspräglade gestaltning av kunskap och expertis i hemmet.

HUSMORS FILMER
Husmors filmer var pedagogiska reklamklipp (infomercials) som producerades mellan åren 1951-1976 och visades gratis på svenska biografer. Filmerna blandade de senaste rönen från vetenskaplig och teknisk utveckling med produktplaceringar och reklam riktad till moderna husmödrar. Filmerna marknadsförde inte bara produkter för hemmet, utan även den nya tidens ideologi som präglades av optimism och strävan efter bättre förhållanden. Bakom filmerna fanns en tanke att den moderna kvinnan skulle bli en god medborgare genom att lära sig att vara en kompetent konsument och husmor. Husmors filmer utgör ett viktigt dokument för efterkrigstiden, då olika aktörer med en auktoritär och uppfostrande underton förmedlade ett budskap om vad kvinnor skulle göra, vara och konsumera för att passa in i rådande husmorsideal. Verket riktar blicken mot den ständigt aktuella frågan om det obetalda arbete som utförs av framförallt kvinnor i hemmet.