19-19 – En konsthistoria från 1919 till 2019

2 feb. - 5 jan. 2020

Under 2019 fyller Västerås konstmuseums samling 100 år. Det firar vi med utställningen 19-19, som belyser det senaste århundradets konst och historiska utveckling. Ett urval av konstverk ur vår samling visar hur en svensk konsthistoria kan se ut från 1919 till 2019.

I konstsamlingar världen över är det möjligt att se tidens strömningar. Mellan 1919 och 2019 händer mer i mänsklighetens utveckling än någonsin förut. Det syns även i konsten som under 1900-talet alltmer förhåller sig till en större verklighet. Västerås konstmuseums samling är unik, eftersom den ger oss en bild av hur vi med blicken riktad utifrån Västerås, har betraktat och värderat konsten.

I utställningen 19-19 visar vi konst som skapats mellan 1919 och 2019, men ambitionen har även varit att ge en bild av samtiden kring konsten. Med ödmjukhet inför det omöjliga uppdraget att skapa en fullständig bild, lyfter vi fram fyra olika historiska perspektiv: det internationella, det nationella, det kvinnohistoriska samt det lokala perspektivet. Dessa löper längs utställningssalens väggar och erbjuder olika läsningar av konsten som visas. Som besökare har du möjlighet att följa olika historieskrivningar och skapa din egen bild av konsten under perioden.

I en separat del lyfter vi fram en tematik som löper genom hela konsthistorien: Den nakna kvinnan. En närstudie i hur den nakna vita kvinnokroppen har betraktats under 1900-talet fram till idag. Från ett objekt för teknisk övning – till ett subjekt som kräver sin egenrätt.

Hur började allt?
Konstsamlingen startade i och med att Västerås Konstförening bildades den 29 september 1919. Syftet var då ”att väcka och utbreda intresset för bildande av konst” och ”främja tillkomsten av offentliga verk”. Konstföreningen utgick från det nationella perspektivet och påbörjade en samling med svensk samtida konst. 1974 donerade Västerås Konstförening sin samling med ca 1000 verk till Västerås stad. Samlingen förvaltas idag av Västerås konstmuseum och består av ca 9000 verk.