Akinbode Akinbiyi. Måttet på stadens vägar – några fotografier av Lagos, Bamako, Johannesburg

8 dec. - 4 apr. 2021

Brittiske fotografen Akinbode Akinbiyi ser på sig själv som en vandrare, alltid nyfiken på vad som döljer sig bakom nästa gathörn. Under de senaste trettio åren har han vandrat gata upp och gata ner i afrikanska storstäder, där han målmedvetet sökt efter livets manifestationer i vardagen. Genom att se de olika lagren som utgör staden ”gör” han sina fotografier. Han väntar in rätt ögonblick och fångar en berättelse med sin analoga kamera. Med hjälp av sin inre röst ser, upplever och fångar Akinbinyi städer som omdefinierar sig själva genom att ständigt förändras, utvecklas och växa. Fotografierna i utställningen på Västerås konstmuseum skildrar gemensamt liv i tre storstäder på den afrikanska kontinenten: Lagos i Nigeria, Johannesburg i Sydafrika och Bamako i Mali.

I Akinbiyis fotografier återkommer ett intresse för skyltar, graffiti, klottrade kommentarer, andra fotografers arbete och trafikerade vägkorsningar. Hörseln är en central del av hans fotografiska process. Han lyssnar in staden och uttrycker själv att ”våra öron uppfattar fler lager av ett skeende än vad våra ögon kan se”. I fotografierna fångas städernas växlande tempo, intima ögonblick, människors samtal, minibussarnas ständiga närvaro och kommersen som aldrig sover. Fotografierna visar upp sociala strukturer och strävar efter att avslöja det dolda och synliggöra det osynliga i vardagen.

Akinbode Akinbiyi föddes 1946 i Oxford, England med nigerianska föräldrar. Han är uppvuxen i Lagos, Nigeria, kontinentens största stad. Under 1970-talet flyttade han till Tyskland för att doktorera i litteratur i Heidelberg. Under de senaste 30 åren har han varit baserad i Berlin men ständigt återvänt till barndomens gator i Lagos. Akinbode Akinbiyis fotografiska verk visas över hela världen. Från arkitekturbiennalen i Chicago 2019 till den 14:e Documenta-utställningen i Kassel. Nyligen avslutades hans separatutställning på museet Martin Gropius Bau i Berlin. Utställningen på Västerås konstmuseum är Akinbodes Akinbiyis första separatutställning i Sverige.

Utställningscurator: Ulrika Flink.

Visningar och samtal

Se ett samtal mellan Akinbode Akinbiyi och curator Ulrika Flink nedan.
Språk: Engelska med engelsk text.
Längre versionen av samtalet (utan text) på ca 60 minuter finns att se här.

Se en digital visning av utställningen med curatorn Ulrika Flink nedan.