Astrid Göransson: Mitt liv mellan jord och himmel

9 okt. - 23 maj 2010

Intuitivt och oförutsägbart, överraskande, ömsint och humoristiskt. I teckningarna, målningarna, fotografierna, animationerna och skulpturerna finns alltid en berättelse.

Mycket personligt och ibland starkt självutlämnande, visar Astrid Göransson på hur det kan vara som människa. Vardagligheterna, glädjen och sorgen och den stora förundran över tillvarons mysterier blir begripbara och får sina rätta proportioner. Minnen och återblickar utgör viktiga konstnärliga verktyg, delaktighet och engagemang andra.

Astrid Göransson är född 1956, bosatt och verksam i Maglaby i Skåne. I utställningen, producerad av Västerås konstmuseum,
visas såväl nya som äldre konstverk.

Astrid Göranssons hemsida