Bella Rune och Jonas Nobel: Varje mirakel kräver ett offer – arbete utfört i Västerås

Bella Rune och Jonas Nobel, Varje mirakel kräver ett offer, 2020 (beskuren).

15 feb. - 16 aug. 2020

Vi rör oss konstant mellan den virtuella och den köttkroppsliga världen och utför dagligen arbeten genom vår interaktion med maskiner och skärmar. I en gemensam gestaltad rumslighet med individuella verk undersöker Bella Rune och Jonas Nobel hur våra digitala respektive fysiska kroppar förhåller sig till gränssnitt, material och översättningar.

Här visar Bella Rune och Jonas Nobel utställningen:

Filmproduktion: Patrick Kretschek.

I samband med Bella Rune och Jonas Nobels utställning på Västerås konstmuseum har konsthistorikern Marianne Hultman skrivit en text. Hultmans text behandlar verken i utställningen, men beskriver även elektricitetens historiska utveckling och dess anknytning till Västerås och Mimerkvarteret där Västerås konstmuseum ligger. Läs texten i sin helhet här: Varje mirakel kräver ett offer – arbete utfört i Västerås

Bella Rune är konstnär och professor baserad i Stockholm. Jonas Nobel är konstnär och medlem av gruppen Uglycute också baserad i Stockholm. Som en fortsättning på utställningen gör Bella Rune ett nytt immateriellt konstverk som invigs på Karlsgatan onsdag 15 april. Verket produceras inom ramen för arbetet med Västerås stads offentliga konst och utgör del i Region Västmanlands strategiska projekt Ett kulturliv för alla – Konst (EKFA).

Tillsammans har Bella och Jonas tidigare gjort Vattenapan (2019), en konstnärlig gestaltning på nya Lögarängsbadet i Västerås.