Bella Runes Portal

4 maj - 3 maj 2022

Bella Runes Portal är ett digitalt konstverk som bygger på AR-teknik (Augmented Reality). Verket är producerat unikt för Västerås. Det är en hyllning till det gemensamma offentliga rummet som vi alla delar och kommenterar också Västerås identitet som industri- och ingenjörsstad.

Du upplever konstverket utomhus, när som helst via din mobil. Bella Runes Portal existerar som en andra, virtuell verklighet längs Karlsgatan och på Skrapantorget i Västerås City.

På svenska betyder Augmented Reality förstärkt verklighet och det är samma teknik som använts bland annat för mobilspelet Pokémon GO.

”Våra mobiler är scenen för våra publika jag, men här utspelar sig också det mest privata, vilket gör mobilen till det perfekta redskapet för att söka poetiska stigar i stadens gemensamma utrymmen, där privat och offentligt samexisterar. Den immateriella verkligheten är fri från tyngdlag, lukt och åldrande och inga tillstånd behöver sökas, så förslag kan testas i en gemensam, klardrömmande stadsvandring.” säger Bella Rune

Bella Runes Portal introduceras 4 maj.

Ladda ner appen

För att uppleva konstverket måste du ladda ner appen ”Bella Runes Portal”. Den finns där du hittar andra  appar för din mobil. Finns för både iPhone och Android och den är kostnadsfri.

Instruktion för hur du laddar ner appen och tar del av Bella Runes Portal:

Mer om Bella Runes Portal

Genom att arbeta med digitala system, föreslår konstnären Bella Rune möjliga och omöjliga skulpturer av de byggstenar och energier som finns i Västerås stadsrum. Verket utforskar gränsen mellan fysisk verklighet och en virtuell värld och utmanar våra föreställningar om hur vi kan möta och uppleva konst.

Bella Runes Portal tar immateriellt plats på mestadels privat mark i Västerås City, som Skrapans torg och Karlsgatan. För allmänheten är alla gator och torg lika viktiga, oberoende av vem som äger dem. Västerås stad kan endast agera och placera fysisk offentlig konst som skulpturer i brons och sten på kommunal mark. Bella Runes Portal är ett sätt att ta plats med offentlig konst i hela staden, för att härigenom bidra till upplevelser, kunskap och nya sammanhang.

Verket är producerat inom ramen för arbetet med Västerås stads offentliga konst och utgör del i Region Västmanlands utvecklingsprojekt Ett kulturliv för alla – Konst (EKFA) 2020.

Bella Rune berättar om Bella Runes Portal:

Om Bella Rune

Bella Rune (född 1971) är konstnär och professor baserad i Stockholm. Bella Rune har tidigare arbetat med Augmented Reality i appen Konsekvensanalys, som ingått i utställningar på Thielska museet, Norrköpings konstmuseum, Konstmuseet i Norr, Oslo Kunstforening, Arts Encounters Timisoara, och finns permanent installerad på Handelshögskolan i Stockholm. Appen Bella Rune ingick i utställningen Fabrics of Felicity på Garage museum i Moskva 2018.