Christina Skårud och Magnus Larsson – Dialoger kring det fördolda

24 jan. - 22 mars 2015

24.1 kl 14 Utställningen invigs med ett samtal mellan Christina Skårud, Magnus Larsson och Johan Redin, filosof.

Samtalet blir en presentation av utställningen, där diskussionen om hur konstverken kommit till är viktig.
Varmt välkomna!

Christina Skårud och Magnus Larsson har fört ett samtal under en längre tid. Målningar, animationer och installation samverkar till en helhet i utställningen.

Christina Skårud och Magnus Larsson tillhör samma konstnärsgeneration. Födda i Västerås i början av 1970-talet och med gemensam bakgrund på Västerås konstskola. Under 1990-talet gick de på Konsthögskolan Valand. Efter studietiden fann båda sin utgångspunkt i måleriet. Vänskapen och dialogen kollegor emellan har de hållit vid liv. Under senare år har samtalen fört deras individuella och gemensamma arbete vidare och resulterat i utställningen Dialoger kring det fördolda. I deras till ytan realistiska ibland vardagliga bildvärldar kan man ana undertoner. Här ställs frågor kring varseblivning, självreflektion och existentialism. Vad är det som döljer sig bakom det vardagliga? Hur uppfattar vi verkligheten? I Skårud och Larssons motivvärld finns det välbekanta, barnet som sträcker sig efter lampan eller handen som utför en rörelse. Men det på ytan välbekanta, innehåller fler betydelser. Verken uppmanar oss till fortsatt dialog om vad det är vi ser. I utställningen samverkar individuella och gemensamma verk till en helhet.