David Goldblatt

25 jan. - 24 feb. 2008

De flesta av David Goldblatts arbeten är fotografiska berättelser där han kritiskt granskar det sydafrikanska samhället från olika utgångspunkter. Goldblatt fick Hasselbladpriset 2006. Den sydafrikanske fotografen David Goldblatt inleder utställningsåret på Västerås Konstmuseum. David Goldblatt mottog Hasselbladpriset 2006 och utställningen som nu visas är ett samarbete mellan Goldblatt och Hasselblad Center. Utställningen invigs fredag 25 januari kl 17 av fil.dr Gunilla Knape, chef för Hasselblad Center.

David Goldblatt föddes 1930 i Randfontein, ett guldgruvsamhälle i närheten av Johannesburg. Han blev intresserad av fotografi redan som tonåring och drömde om att bli tidskriftsfotograf. 1963, efter sin fars död, sålde han familjeföretaget och började helhjärtat ägna sig åt fotografi. De flesta av Goldblatts arbeten utgörs av fotografiska berättelser i vilka han kritiskt observerar en del av de villkor och värderingar som ligger till grund för det Sydafrikanska samhället, från apartheidtiden och genom demokratiseringsprocessen fram till idag. Utställningen, består av arbeten från ett urval av hans berättelser.

Some Afrikaners, kommer från ett försök under 1960-talet att finna ursprung och inkonsekvens i den vita afrikaanstalande befolkningens nationalistiska parti, Afrikaner Nationalism, och dess ideologiska avkomma, Apartheid, framför allt bland arbetarklassen

Joburg People, är en skildring av det dagliga livet under apartheid med fokus på tre områden i den stad Goldblatt lever i och som han ständigt återkommit till under 50 års tid, Soweto, Hillbrow och Pageview.

The Transported, är en berättelse om arbetarnas ofattbart långa och slitsamma dagliga bussresor till och från arbetet. Bilder av människor som genom apartheidpolitiken tvingades bo på stora avstånd och flera timmars resväg från industrier och arbetsplatser.

Particulars, visar Goldblatts intresse för sensualiteten i detaljer av kroppsdelar och vad som avslöjas om attityder, klasstillhörighet och kultur genom kroppsspråk, accessoarer och klädsel.

The Structure of Things Then är en serie i vilken Goldblatt undersöker sin övertygelse att sydafrikanska strukturer, både faktiska och idémässiga, är ett naket uttryck för folkets värderingar och etiska normer.

In Boksburg, en skildring av den vita medelklassens liv i en sydafrikansk småstad under 1979-1980.

Intersections, är det samlande namnet på David Goldblatts arbete i färg som han påbörjade år 2000. Detta, fortfarande pågående, arbete handlar om förändringar av livet, värderingar och platser i Sydafrika efter apartheid.

Utställningen är producerad av Hasselblad Center, Göteborg.