Eva Koch – Den drøm om fred

17 feb. - 13 maj 2018

”Titeln på utställningen – Den drøm om fred – pekar på en bestämd dröm om fred, och vi blir tvingade att fråga oss själva, vad den drömmen är eller har varit, och vad det blivit av den? Ju fler vi är som ställer den frågan, desto mer motstånd får de beslut, som främjar krig”.

Det är den danska konstnären Eva Koch som ställer frågan och får oss att fundera över innebörden i denna dröm, i anslutning till att Den drøm om fred visas i Västerås konstmuseum. Genom filmsekvenser som växlar mellan böljande röda vallmofält och stojande, lekande barn förmedlas en kraft och förmåga att härda ut, i en tid och värld som präglas av krig, terrorism och mörka krafter.

Eva Koch är skulptör i grunden, vilket märks i hennes arbete med ljus-, ljud- och videoinstallationer. Hon läser av utställningsplatsens och rummets särskilda förutsättningar, hur verket placeras utifrån dessa och hur besökaren kan röra sig i rummet. Varje installation blir på så sätt unik för den nya miljö den visas i. Eva Kochs videoinstallationer är ofta fysiskt kännbara där alla sinnen berörs.

En återkommande tematik i flera verk är den anonyma människans minnen och upplevelser, sedda ur ett perspektiv som är gemensamt för de flesta av oss. I utställningen visas även videoverken On a line, Evergreen och Mit trae. 

Utställningen genomförs med stöd av Slotts- och Kulturstyrelsen, Kulturministeriet, Danmark och Danmarks Ambassad i Sverige.