Fokus på Elsa Backlund Celsing

Elsa Backlund Celsing, Lasarettet, akvarell, 1935

23 apr. - 2 okt. 2022

Elsa Backlund Celsing (1880–1974) växte upp och fick sin konstnärliga utbildning i Ryssland. Hon var dock under större delen av sin karriär verksam i Västerås där hon försörjde familjen genom att måla beställningsporträtt. Men det är de tidiga, stora målningarna från början av 1900 talet som gav Elsa Backlund Celsing uppmärksamhet världen över i metropoler som Sankt Petersburg, Paris och San Fransisco.

Västerås konstmuseum har en unik samling av Elsa Backlund Celsings måleri om 54 verk. Vi visar nu i Fokus på Elsa Backlund Celsing ett urval av de målningar och akvareller som hon donerade till museet 1970. Dessutom visas, utöver ett fåtal inlånade verk, skissmaterial, dagboksanteckningar, fotografier och brevkort. Vår förhoppning är att här ge många västeråsare ett kärt återseende. Vi vill också skapa utrymme för andra att möta en kanske okänd konstnär som var internationellt och lokalt verksam under 1900-talet.

Utställningen uppmärksammar framförallt den unga konstnären där hennes motiv är självvalda och drivkraften påtaglig. Men vi lär också känna den idoga familjeförsörjaren och den åldrande kvinnan – hela vägen från Ryssland till Västmanland.