Guerrilla Girls – feminism, fakta och fuskpäls

23 mars - 18 aug. 2019

Med slagkraftighet och humor har de kritiserat konst-, film- och musikindustrin i drygt 30 år. Nu visar Västerås konstmuseum utställningen Guerrilla Girls – feminism, fakta och fuskpäls, ett retrospektiv av gruppens posters, flyers, videos samt olika former av aktivism.

1985 började det dyka upp affischer runt om i New York med statistik som visade att vita manliga konstnärer var kraftigt överrepresenterade på USA:s stora konstmuseer. Aktivisterna bakom kampanjen var Guerrilla Girls, en grupp anonyma och maskerade kvinnor som ville synliggöra den könsrepresentativa orättvisa som existerade inom konst-, film- och musikindustrin. Deras sätt att leverera statistiktunga budskap med vass humor, är värdefullt att studera idag i en vardag fylld av budskap och åsiktsflöden.

De gorillamaskerade kvinnorna var på 1980-talet banbrytande i sin pricksäkra användning av kommersiella medier som uttrycksform. De använde affischer men även billboards, direktadresserade brev, sociala kanaler, film, likväl som aktivism genom protestmöten, seminarier och andra offentliga uppföranden. Gruppen blev snabbt uppmärksammad inom New Yorks konstvärld och har sedan dess genomfört och utvecklat aktioner i andra delar av världen.

Utställningen på Västerås konstmuseum visar Guerrilla Girls retrospektiva produktion och lyfter deras fortsatt viktiga roll för att, som de själva uttrycker det, ”konsthistorien inte ska bli en historia om pengar och makt!”. I relation till Guerrilla Girls utställning gör konstnärerna/grafiska formgivarna Maryam Fanni och Sara Kaaman två nya affischkonstverk. Affischkonsten kan upplevas i Västerås offentliga rum under perioderna 7-14 april och 5-18 maj.

Utställningen är ursprungligen producerad av Mjellby konstmuseum.
Samtliga verk av Guerrilla Girls ingår i Halmstad kommuns konstsamling.