IC-98 Abendland (Hours, Years, Aeons)

2 dec. - 4 feb. 2018

IC-98
Abendland (Hours, Years, Aeons)
2015
HD animation, 42:40 min, loop.

I en mytologisk skymningsvärld där ekosystemet brutit samman, växer ett förvildat fruktträd. Under påverkan av geologiska krafter och parasitangrepp transformeras trädet under timmar, år och eoner. Det blir en metafor för oändlig tid.
Abendland (Hours, Years, Aeons) är en poetisk betraktelse över Antropocen, människans tidsålder. Det skymningsland vi möter i bilderna, ligger i en avlägsen framtid där människan inte längre existerar. Men spåren efter hennes påverkan på omgivningen finns kvar. Verket förmedlar tankar om ekologiska katastrofer i allmänhet och i synnerhet, om förvaringsplatser för använt radioaktivt kärnbränsle. I en avlägsen framtid är något begravt och bortglömt, något som aldrig kommer att försvinna.

Manus, teckningar, regi:
IC-98 (Patrik Söderlund & Visa Suonpää)
Animering:
Markus Lepistö, assisterad av Leo Liesvirta
Musik:
Max Savikangas
Musiker: Juho Martikainen, Marko Portin
Inspelning: Pekka Mikael Laine, Pentti Männikkö

Abendland (Hours, Years, Aeons), ingår sedan 2016 i Västerås konstmuseums samling. Verket visades för första gången som en del i den platsspecifika installationen Abendland (Hours, Years, Aeons), i Alvar Aalto Pavilion på Venedigbiennalen 2015.

Program:
samtal:konst
31 januari 2018 kl 18.00 IC-98 (Patrik Söderlund & Visa Suonpää) samtalar under ledning av Emelie Wallgren, Region Västmanlands kulturutvecklare för film. Samtalet hålls på engelska och genomförs med stöd från Finskt förvaltningsområde, Västerås stad och Region Västmanland.