Jag, mig och mig själv – självporträtt av 174 elever på Hammarbyskolan

10 juni - 31 aug. 2008

Konstpromenaden – en skola och ett museum promenerar tillsammans i ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Utställningen med elevernas porträtt är en del av Västerås Konstmuseums och Hammarbyskolans 7-åriga samarbete Konstpromenaden.

Hammarbyskolans elever som är mellan 6 och 12 år besöker regelbundet olika utställningar, går på skulpturvandringar och arbetar i museets ateljé. Varje läsår avslutas med en gemensam Konstdag. Konstpromenaden planeras och genomförs i ett nära samarbete mellan museets och skolans pedagoger.