Karolina Holmlund: Det viljelösa projektet

13 maj - 30 aug. 2009

Karolina Holmlund har låtit tolv personer bestämma förutsättningarna för hennes arbete i Det viljelösa projektet.
Personerna har gett konstnären konkreta uppgifter som teknik eller material och har även själva gått in i hennes arbetsprocess med de enskilda verken. Karolina Holmlund vill undersöka för- och nackdelar med aktivitet och passivitet med utgångspunkt i måleri. Vad händer när man styrs av någon annan?