Kjell-Åke Jansson

Svartvit foto av en parkeringsplats

Kjell-Åke Jansson. Östermalmsgatan med ASEA-parkeringen i bakgrunden, 1983

1 dec. - 4 apr. 2021

Sedan 1976 har Kjell-Åke Jansson fotograferat sin hemstad Västerås och dess invånare. Genom dokumentärt gatufotografi, har Jansson i över 40 år fångat ögonblick, scener och ansikten i stadens rum. Den starkaste drivkraften för Jansson förblir att berätta om människors vardag, stadens förändring och att visa upp livet i samhällets utkant. Många av Janssons fotografier har aldrig tidigare visats och utställningen på Västerås konstmuseum är en retrospektiv sammanställning av hans fotografiska gärning i Västerås.

Kjell-Åke Jansson föddes i Västerås 1948, han växte upp i ett radhus på Malmaberg. Radhusen förmedlades via lotter, en metod som skulle garantera en jämn fördelning mellan tjänstemän och arbetare i bostadsområdet. Intresset för fotografi kom sent, mycket på grund av placeringen i specialklass som barn, en erfarenhet som satt djupa spår. En känsla av övergivenhet kopplat till minnen från barndomen går att skönja i Janssons bildvärld, framförallt i sättet att identifiera sig med människor som lever i utsatta situationer. Det var först under studierna på Skinnskattebergs Folkhögskola som han kom i kontakt med fotografi och upptäckte sin särskilda blick och talang för komposition och att fånga ögonblick. Genom engagemanget för FNL-rörelsen började Janssons livslånga uppdrag att skildra samhället.

Kjell-Åke Janssons fotografiska gärning handlar till stor del om närvaro och hans bildvärld är hämtad från hans egna perspektiv. Folkhemmet, det stora samhällsprojektet där välfärdspolitik utformades med ambitionen att bygga ett solidariskt och omhändertagande samhälle, går som en röd tråd genom konstnärskapet. För Jansson har folkhemstanken präglat hela livet. I utställningens fotografier möter vi projektet i olika skepnader: 70-talets tilltro till kraften i kollektivt handlande, byggandet av moderna bostäder i miljonprogrammet, rivningen av Västerås stadskärna, pedagogiska språng med dagis för alla, privatbilismens rekordökning, föräldralediga pappor och reklamens intåg i det offentliga rummet. Allt fångas av Jansson mot en ridå av nyliberalismens frammarsch. Utställningen är full av tidsmarkörer som berättar om en stad och ett land i förvandling, vilket inte minst skildras i det nya bildspelet När skuggan faller (2020).

Utställningscurator: Ulrika Flink.

Digital visning och intervju

Se en digital visning av utställningen med curatorn Ulrika Flink nedan.

Se en intervjufilm med Kjell-Åke Jansson