Kommentarer

4 sep. - 6 mars 2011

Lotta Antonsson, Elina Brotherus, Cecilia Edefalk, Maria Friberg, Hreinn Fridfinnsson, Annika von Hausswolff, Marilyn Minter, Anneè Olofsson, Anna Persson och Anna Stake.

Konstverken i Kommentarer refererar sinsemellan till ämnen som genus, identitet och motsatsförhållanden mellan det vackra och fula. Ämnen som inte är nya i konstens historia, men som fått förnyad aktualitet, särskilt inom foto- och videokonsten från 1980-talet och fram till idag. Utställda konstverk ingår i konstmuseets samling och har förvärvats under åren 1995-2009.