Visitation

30 jan. - 3 apr. 2016

Vernissage lördag 30 januari kl 14
Professor Ann-Sofi Sidén och museichef Karin Levander inviger utställningen.
Under vernissagen, performance av Éva Mag och Peter Holm.

Bild: Markus Bowies verk

Västerås konstmuseum bjöd under 2015 in professor Ann-Sofi Sidéns studentgrupp från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, att ta del av och fördjupa sig i museets verksamhet och samling på drygt 8 000 verk.

Hur förhåller sig arton blivande konstnärer till en museisamling, till enskilda konstverk och till museet som plats?

  • Att i undervisningssammanhang studera en samling är ingen ny företeelse. Historiskt sett nyttjades de antika samlingarna av skulptur och måleri flitigt i undervisningen. Men idag när inte konstnären begränsas till att uteslutande avbilda  eller studera en teknik så handlar  övningen i vårt fall  lika mycket om att orientera sig och förstå vad  ett konstverk gör, beroende på hur och i vilket sammanhang det visas. Som ung konstnär kan man ha ett dubbelt förhållande till museivärlden. Å ena sidan finns mycket kunskap samlad där som naturligtvis påverkat och haft betydelse för ens eget arbete. Å andra sidan, representerar museet också ett klassificerande och en hantering av konst som skapat normer för hur den ”ska” se ut och presenteras. Något som kan kännas kvävande för en yngre generation som hellre vill se sina egna projekt förverkligade.  Därför är det extra roligt att vi nu tillfälligt fått göra just det på Västerås konstmuseum, säger professor Ann-Sofi Sidén.

Visitation: Granskning, visitering, inspektion, undersökning, syn eller plötslig uppenbarelse

I utställningen Visitation används museet som resonansbotten. Studenterna har tagit sig an samlingen och museet på vitt skilda sätt, vissa har funnit verk som väckt djupt personliga spörsmål. Andra har observerat och kommenterat verksamheten. Det kan handla om allt från konstpedagogik, hängning och installation, lokalernas ursprung, till hantering, förvaring och klassificering av verk. Eller andra detaljer som påverkar betraktaren i mötet med konsten. I utställningen visas måleri, teckning, skulptur, video och installationer.

Dan Wid, som är initiativtagare till samarbetet mellan Västerås konstmuseum och KKH, tog sin masterexamen 2014 och är nu verksam som konstnär i hemstaden Västerås.

Medverkande: Jonas Bentzer, Markus Bowie, Cissi Efraimsson, Tor-Finn Malum Fitje, Edith Hammar, Marta Hammarberg, Amanda Hellsten, Susanna Jablonski, Marcus Jonsson, Filip Klintner, Lode Kuylenstierna, Albin Looström, Liva Isakson Lundin, Éva Mag, Ar Parmacek, Ronja Kim Pedersen, Axel Versteegh och Dan Wid.

Under handledning av Ann-Sofi Sidén, professor vid Kungliga Konsthögskolan.