Lina Jaros och Anna Nyberg – Västerås stads kulturstipendiater

7 dec. - 19 jan. 2014

Lina Jaros är uppväxt i Västerås och gick ut Kungliga Konsthögskolan 2009. I sina arbeten låter hon fotografi i storformat stråla samman med installation och scenografi. Motiven är ofta förvrängda miljöer som hon omsorgsfullt iscensätter framför kameran. Två centrala teman är synen på naturen och människans vardag; vad är egentligen normalt och vad är naturligt? I utställningen visas serien Room with a view från 2011-2012.

Anna Nyberg är uppväxt i Västerås och gick ut Konstfack 1996. I textila objekt, fotografi och film undersöker hon glappet mellan den fysiska och psykiska upplevelsen. Hennes arbeten är beroende av sitt rumsliga sammanhang och presenteras ofta i form av installationer. De ämnen hennes konst kretsar kring är livet i sig – döden inbegripen – och vad det innebär att vara människa. I utställningen visas verk ur A story to be told från 2012-2013.

Lina Jaros tilldelades Västerås stads kulturstipendium 2012 (stora arbetsstipendiet) och Anna Nyberg tilldelades samma stipendium 2013.

 

Lördag 7 dec kl 14. Vernissage. Truls Olin, konsthallschef Katrineholms Konsthall inviger utställningen. Konstnärerna närvarar.

Torsdag 16 jan kl 19. Konstnärerna Lina Jaros och Anna Nyberg samtalar om sina konstnärskap med Eva Borgegård, utställningsintendent Västerås konstmuseum.