Lisa Torell – Samhällets provrum

Lisa Torell, What if och scenen Zoom, 2021.

23 okt. - 9 jan. 2022

I mer än ett decennium har konstnären Lisa Torell (f. 1972) intresserat sig för det offentliga rummet — vår delade, gemensamma plats utanför det privata hemmet, som alla ska kunna ta del av. Offentliga platser som gator, torg, trappor, stationer, gångvägar och parkeringsplatser beskriver hon som samhällets provrum, där politik och verklighet prövas. Tillgänglighet och allas möjlighet att delta är viktiga grunder i en demokrati, men vem har egentligen möjlighet att använda stadens offentliga platser? Vilka kroppar kan röra sig fritt i staden? Genom undersökningar i stadens rum belyser Torell hur politik, form och verklighet möts.

Torells konstnärliga praktik kan liknas vid en forskare som närstuderar en plats för att fånga kunskap från många olika perspektiv. Ofta bjuder hon in deltagare för att ingå i ett omsorgsfullt närmande och gemensamma reflektioner över platsen. Inför utställningen på Västerås konstmuseum uppförde Lisa Torell två performanceverk under 2020, där hon tillsammans med publiken undersökte Västerås stadsrum. Utöver dessa visar hon också verk från städer som Venedig, Gdansk, Tromsø, Sundbyberg och Norrköping.

Delta i digital performance
Under det senaste året har Torell riktat sin blick mot nya möjligheter och frågor som uppstår i det digitala samhället. Kanske kan helt andra fysiska ideal och kroppsliga förmågor uppstå? Finns det i det digitala en möjlighet att mötas mer jämlikt eller uppstår det nya hinder?

I det nya digitala performanceverket What if och scenen Zoom som presenteras i utställningen, bjuder Torell in besökare att fundera över tillgänglighet och allas möjlighet att delta i framtidens mötesplatser. What if och scenen Zoom äger rum live via Zoom för ett mindre antal deltagare. Du kan välja att delta hemifrån eller från Konstmuseet i ett, för tillfället, specifikt rum. Observera att det finns bara en plats per tillfälle på Konstmuseet, så vi rekommenderar att vara snabb och boka platsen redan idag!

What if och scenen Zoom äger rum vid tre tillfällen under utställningsperioden. Läs mer om verket och om hur du anmäler dig genom att klicka in på datumen för performancetillfället:

27 oktober  kl. 18.00
25 november kl. 13.00
15 december kl. 18.00

Lisa Torell (f.1972, Göteborg) är konstnär och forskare vid Umeå Konsthögskola. Förutom utställningen på Västerås konstmuseum deltar Torell under 2021 i Göteborgsbiennalen (GIBCA). Under 2020 initierade hon performancen What if och scenen Zoom inom projektet Kategorisering som stödjer implementeringen av Universell utformning i Sverige som drivs av Lunds universitet.