Lotta Antonsson

Lotta Antonsson, SEA, kollage med snäckor (2019)

5 sep. - 8 nov. 2020

Få konstnärer har slagit igenom med sådan kraft som Lotta Antonsson gjorde, redan som student på Konstfack 1991. Fotografiserien Take it as a man föreställde en kvinna i klassisk mjukporrpose och bilderna hade körts genom en kopiator för att nå sitt oskarpa, nästan rastrerade uttryck och referera till tidningars tabloidformat. Redan så här tidigt i konstnärskapet kan man skönja det som kom att bli signifikant för Antonsson; att genom humor, ironi och självdistans ifrågasätta den manliga blicken och konstruktionen av kvinnan som objekt, ofta i form av fotografier där hennes egna kropp utgör verktyget. Men också att utforska fotografi som material och uttryck i en tid där tekniken både är allmängiltig och lättmanipulerad men historiskt har haft en viktig funktion som sanningsbärare.

Lotta Antonsson är en av svensk samtidsfotografis viktigaste frontfigurer och har i snart 30 år rönt stora framgångar internationellt. Sedan länge arbetar hon både från Berlin och i ateljén i Halland. Det var uppväxten i Varberg och de kreativa kretsarna i Göteborg, med bland annat Tom Benson, Annika von Hausswolff, Lola Möller, Jean Louis Huhta och Freddie Wadling, som fick henne att välja konstnär som yrke. En tid då det iscensatta fotografiet var i fokus men ofta i form av collage med inslag av reklam, måleri och andra bilder.

I utställningen på Västerås konstmuseum ligger fokus på den rumsliga kontexten – museets salar och upplevelsen mellan verk och rum, betraktarens rörelse genom utställningen och rummens platsspecifika förutsättningar. En helhetsupplevelse som inkluderar både äldre och nya verk där egenproducerade fotografier och collage nu integreras i större kontext med funna ting, speglar, naturmaterial och ”referensmaterial” från den egna samlingen av böcker, bilder, och texter.

Utställningen är ursprungligen producerad av Hallands Konstmuseum.

Ta del av programmet kring utställningen

Invigningssamtal med Lotta Antonsson och Iréne Berggren 5 september 2020. Se tillhörande bildspelet här. 

Foto i förändring – ett samtal med Lotta Antonsson, Annika Elisabeth von Hausswolff och Niclas Östlind 23 oktober 2020