Någon sorts kunskap. Fotografi ur och av samlingar

Tre fotografier hängandes på magisingaller.

Maria Hedlund, Någon sorts kunskap (2014), dokumentation av delar av verket från Västerås Konstmuseums magasin. Foto: Västerås konstmuseum.

20 feb. - 30 jan. 2022

Under 2021 fortsätter Västerås konstmuseum att fördjupa det fotografiska mediet i flera olika utställningar, program och format. Med utgångspunkt i fotografiska konstverk ur Västerås konstmuseums samling, belyser årets samlingsutställning Någon sorts kunskap – fotografi ur och av samlingar fotografiet och den fotografiska tekniken. Utställningen utvidgar vår förståelse för användning och tolkning av fotografi.

Fotografiets historia består av flera parallella optiska, tekniska och kemiska experiment som först under mitten av 1800-talet fick den form som vi idag benämner fotografi; ljus projicerar en bild genom en lins, och skapar en bild som går att spara och bevara. Mediet har sedan dess befunnit sig i konstant förändring och utvidgats till nya användningsområden, inte minst inom konsten. Den digitala tekniken ger oss till exempel möjlighet att reproducera, ändra och sprida bilder endast med en knapptryckning. Trots, eller snarare på grund av, fotografiets tillgänglighet och breda tillämpning behöver vi återkomma till vad fotografi är och gör.

I utställningen Någon sorts kunskap – fotografi ur och av samlingar undersöker konstnärer grundläggande frågor om fotografi och dess användning. Hur förhåller vi oss till fotografiets anspråk på att erbjuda oss kunskap och att framstå som objektivt bevis? Hur styr fotografen bilden och hur skapar bilden världen? Utställningens titel är hämtad från Maria Hedlunds fotografiska serie Någon sorts kunskap (2014-). Ett pågående arbete där Hedlunds insamlade, till synes olikartade, föremål fotograferats och på så sätt övergått till en dokumenterad samling objekt. Vilken tyngd och status har fotografiet som kunskapsbärare? Kanske är fotografiets relation till kunskap just så oprecis och tänjbar som Hedlunds verktitel antyder?

I utställningen visas äldre och samtida konstnärers experimentella och ofta poetiska arbete med fotografi. Flera verk handlar i första hand inte om det avbildade motivet. Verken ber oss istället att fundera kring den fotografiska processen: Hur har materialet till bilden samlats? Vilken teknik ligger bakom framställningen? Och inom vilket sammanhang ska vi förstå fotografiet?

Inbjudna curatorn Katarina Elvén har länge arbetat med och runt fotografi, som konstnär och som lärare i fotografi vid flera institutioner. För Västerås konstmuseum har hon valt ut ett antal fotografiska verk ur museets samling. Dessa har kompletterats med verk av andra samtidskonstnärer, lån från Moderna Museets samling och arkivfotografi från Västmanlands läns museum.

Medverkande konstnärer: Diana Agunbiade-Kolawole, Gert Aurell, Sarah Charlesworth, Cecilia Edefalk, Beata Fransson, Hans Hammarskiöld, Maria Hedlund, Elisabeth Henriksson, Heli Hiltunen, Katja Mater, Jakob Sjöstedt, Anna Strand, Luigi Veronesi och Cecilia Ömalm.

Följ med en kort digital visning av utställningen med curatorn Katarina Elvén

Hör konstnärerna själv berätta om verken i utställningen

På vår Youtube kanal kan du se korta presentationer av verken i utställningen med konstnärerna Diana Agunbiade-Kolawole, Beata Fransson och Anna Strand.