Olav Christopher Jenssen: The Protagonist

27 nov. - 30 jan. 2011

Olav Christopher Jenssen
Måleri och skulptur 2008-2010

Olav Christopher Jenssen har en framträdande plats inom samtida nordiskt måleri. Sedan hans internationella genombrott på Documenta IX i Kassel 1992, har han haft stor betydelse för en yngre generation nordiska konstnärer. Med omsorgsfull precision och nyfikenhet har han ständigt förnyat det abstrakta måleriet.

I utställningen The Protagonist visar Olav Christopher Jenssen målningar och skulpturer från 2008-2010. Målningarna i Protagonistsviten är skarpt kontrollerade, såväl form – som färgmässigt. De öppnar sig ut mot rummet i ett samspel med de hängande organiska skulpturerna i gips. I andra målningar finns ett annat, mer spontant angreppssätt i måleriprocessen. Landskapet som motiv, har länge funnits med i Olav Christopher Jenssens arbeten. Som en abstraktion av naturen eller som en inre minnesbild.

Under 2009-2010 har en stor utställning med Olav Christopher Jenssen visats i Norge, Danmark och Finland. För Västerås konstmuseum gör Olav Christopher Jenssen en helt ny utställning. Flera målningar och skulpturer har särskilt tillkommit för Västerås konstmuseums utställningsrum.

Olav Christopher Jenssen är född 1954 i Sortland/Vesterålen, Norge. Utbildad vid Statens håndverks – og kunstindustriskole i Oslo, 1976-1979 samt vid Kunstakademiet i Oslo 1980-1981. Studier i New York och Berlin 1981-1983. Under åren 1996-2004 var Olav Christopher Jenssen professor i måleri vid Hochschule für Bildende Künste i Hamburg. Sedan 2007 är han professor i måleri vid Hochschule fûr Bildende Künste i Braunschweig. Han är bosatt i Berlin och Lya, Sverige.

Norges Ambassad, OCA/Office for Contemporary Art Norway, samt TransArt har generöst bidragit med stöd till utställningen.