På begäran!

4 sep. - 16 jan. 2011

Elsa Celsing (1880-1974) och Brita Nordencreutz (1899-1982) var verksamma i Västerås konstliv under större delen av 1900-talet. De var sinsemellan olika i sina konstnärskap, delvis beroende på ålderskillnaden på närmare 20 år, vilket gjorde att de under sina studieår kom i kontakt med olika idéer och konstriktningar. På begäran av många av museets besökare visas nu ett urval av deras verk. Brita Nordencrreutz akvareller från 1920-talets Paris. Målningar av Elsa Celsing från hennes tidiga ungdomsår i Ryssland vid sekelskiftet 1900.

Konstverken i utställningen ingår i Västerås konstmuseums samling.