Pierre Forssell – Formgivare och silversmed

25 nov. - 4 feb. 2018

Pierre Forssell (1925-2004)

Pierre Forssell föddes 1925 och växte upp i Stockholm. Efter studieåren vid Högre konstindustriella skolan, nuvarande Konstfack, arbetade han som formgivare och silversmed på Atelier Borgila i Stockholm. Han återkom senare till Konstfack som lärare i silversmide och hade samtidigt flera parallella uppdrag som designer.

Redan som 27-åring var Pierre Forssell verksam som formgivare och konstnärlig ledare för Gense i Eskilstuna. Där formgav han bland annat olika bestickserier, varav Spectra- och Piruettserien tillhör de mer kända. Samma år fick han stor uppmärksamhet för serien Shakers; koniska salt, -peppar och sockerströare i rostfritt stål. Dessa lanserades på H55-mässan 1955 i Helsingborg där hans tidstypiska design väckte stor uppmärksamhet.

Pierre Forssell var verksam som formgivare vid Skultuna Messingsbruk, 1955-1986. Han efterträdde den legendariske Erik Fleming vid Skultuna som formgivare av kokkärl. I utställningen visas några av Forssells karaktäristiska kastruller. Efter hand upptäckte han mässingen och med sin modernistiska design bidrog han till att ge mässingen och bruket en ny status, framförallt under 1960- och 70-talen.

Hans kombinerade verkstad och ateljé låg i ett gammalt 1600-tals hus på Brännugnsbacken i Skultuna. Där arbetade han sida vid sida med sin skickliga hantverkspartner Franz Goldberg. I verkstaden utformade Goldberg mässingsföremålen enligt Forssells intentioner.
Bland många av Pierre Forssells designade föremål har ljuslampetten Pendeln från 1950-talet blivit en designklassiker. Den fann sin plats i många svenska hem redan under 1950-talet och har på nytt blivit populär bland dagens designmedvetna unga generation. Pierre Forssell avled 2004.

I utställningen lyfter vi fram Forssells nymoderna och mångfacetterade produktion. Han har en stark lokal anknytning och ett flertal verk har tidigare aldrig visats.

Utställningen är producerad av Västerås konstmuseum i nära samarbete med Per Forssell.

Tack till:
Per Forssell, Region Västmanland, Skultuna Messingsbruk AB, privata långivare, Svenska kyrkan, Västerås,
och Västmanlands läns museum.