Sampla, samla, sätta samman – samtida konsthantverk ur 8 perspektiv

19 nov. - 12 feb. 2017

Mia E Göransson, Silje Figenschou Thoresen, Johanna Friedman, Simon Klenell, Kristina Schultz, A5/Romina Fuentes, Adam Grinovich, Annika Petterson.

Utställningen ger en inblick i den samtida konsthantverkscenen. Den som på ett specifikt sätt vågar ifrågasätta både den egna materialtraditionen och traditionella uppfattningar om vad konsthantverk är. Genom tiderna har konsten fungerat som en pådrivande kraft och ett viktigt redskap i kritik och samhällsutveckling. Konstnärer använder sitt detaljerade seende för att närmare undersöka strukturer och traditionella mönster som vi lever i.

Konsthantverket kommer från en brukstradition. En tradition med egna regler kring användande av material, form och funktion. De föremål som tillverkats har i första hand varit till för att användas. Flertalet av oss tänker kanske främst på konsthantverk utifrån en brukstradition. Där begreppet kopplas samman med en vacker skål, en kopp, ett fat, en vas. Men det finns även en rörelse inom konsthantverket som ifrågasätter de föreskrivna reglerna inom det egna skrået. Där ifrågasätts funktionen av material och brukande, dess form och estetik. Materialet används för att uttrycka andra värden och undersöker sin omgivning utifrån konstens egna förutsättningar.

Curator: Hanna Lundborg

Bläddra gärna i utställningens häfte här: