Tecknat!

29 juni - 5 feb. 2014

Teckningen kan vara en enkel linje på ett papper – men också så mycket mer. Vid närmare eftertanke finner man tre viktiga aspekter som tillsammans formar teckningen: handen, linjen och underlaget. Handens noga beräknade eller helt automatiska rörelse dokumenterar konstnärens utforskande, eller blottar en känslostämning. Linjen, tunn eller tjock, kan vara abstrakt eller tydligt föreställande. Underlaget är ofta ett papper, men kan lika gärna vara en husvägg. Med hjälp av den tecknade linjen förvandlas det platta planet till en levande yta, med djup och rörelse.

Författaren och poeten David Musgrave har sagt: “Teckning påverkar världen, som en aktivitet eller händelse, snarare än som en teknik”. Kanske tänkte han på bokstävernas enkla eller komplexa linjer. De kan vara obegripliga för en utomstående. Men för den som kan tyda linjernas innebörd, förvandlas de till meningsbärande symboler med kraft att skapa förändring. Detsamma kan sägas om alla typer av teckning. Stannar man till och betraktar bilden, framträder alldeles säkert en historia.

Utställningen Tecknat! visar teckningar ur Västerås konstmuseums samling med inlån. Här visas stora och små format; tecknat i blyerts, tusch, kol, garn, krita och som animerad film.

Under öppningen av utställningen Tecknat! presenterade konstnären Disa Holgersson en tejpgraffiti-performance på en av våra väggar. Under sommaren utvecklade vår publik väggverket, genom att fortsätta tejpa upp linjer på väggen. Inför Kulturnatten 21 sep  målades väggen, tejpen togs bort, och en ny teckning finns nu att beskåda under den resterande utställningsperioden.

 

Väggteckning

Disa Holgerssons tejpgraffiti förvandlades till en väggteckning. Foto: Bo Gyllander.