Teddy Sempinski – mosaikmästaren i Västerås

Teddy Sempinski,Tetrakord (1961) på Carlforska gymnasiets fasad. Foto: Ulf Lundin

9 okt. - 25 sep. 2022

Under mitten av 1900-talet slog modernismen igenom inom flera olika formområden. Inte minst i stadsrummets arkitektur skedde en omvandling till nya formspråk i många svenska städer. I den moderna staden var den offentliga konsten ofta en viktig del av arkitekturen. Många svenska konstnärer arbetade i nära samarbeten med arkitekter och skapade konst som var en del av arkitekturen, så kallad byggnadsintegrerad konst. En konstart som, i stadens vimmel, ofta har gått betraktaren förbi och inte alltid uppnått sin rätta status som konst.

Konstnären Tadeusz-Marya ”Teddy” Sempinski (1927–1998) var en av Västerås mest anlitade konstnärer för offentlig konst vid tiden. I Västerås skedde stora förändringar av stadskärnan, där moderna, funktionalistiska byggnader, varuhus och ett nytt stadshus byggdes. Sempinskis abstrakta uttryck lämpade sig väl för tidens modernistiska formspråk i arkitekturen och kom att smycka fasader, entréer och passager i stadsrummet. Med en ny guide till Sempinskis verk i Västerås och genom program och stadsvandringar under utställningsperioden, belyser Konstmuseet den unika modernistiska konsten och arkitekturen i Västerås.

Idag är hans konst en verklig konstskatt som har blivit en viktig del av stadens visuella uttryck. Utställningen Teddy Sempinski – mosaikmästaren i Västerås lyfter fram Sempinskis offentliga verk i staden och tecknar en bild av västeråskonstnären ”Teddy”.

Konstnären Ulf Lundin är inbjuden för att närma sig Sempinskis offentliga verk genom sin fotografiska blick. Utställningen presenterar även en ny guide till Sempinskis verk i staden som finns att ta med från utställningen.