Tre dimensioner

30 maj - 7 sep. 2008

Kroppen är utgångspunkten i utställningen där äldre och samtida verk i olika material visas sida vid sida. Bland konstnärerna: Liss Eriksson, Anne-Marie Nordin och Charlotte Gyllenhammar.