Ur aska

15 sep. - 11 nov. 2018

Ur aska – en utställning om identitet, historia, flykt, kamp, landskap, natur, vetenskap, miljö, återhämtning och framtid.

Sommaren 2014 rasade den stora skogsbranden i Västmanland. Branden och hur den påverkade naturen, människan och samhället är utgångspunkt för utställningen. I Ur aska visas verk av femton konstnärer, alla verksamma i Västmanland. Verken berör branden i relation till historia, identitet, miljö, mytologi, samhällsbygge, tro och vetenskap. I utställningen ställs vi inte bara inför en hotfull okontrollerad kraft som skapar förödelse, utan även inför eldens nödvändighet för liv.

Under sommaren 2018 har flera stora bränder härjat runt om i Sverige och återigen har frågor kring människans påverkan på naturen och klimatförändringar aktualiserats. Gamla sår och rädslor har kommit åter, nya förluster och tragedier har uppstått. Vi försöker förstå varför. Utställningen speglar människans hopp, kamp, samhörighet och hur nytt liv växer fram – ur aska.

Medverkande konstnärer: Johanna Byström Sims, Anna Eilert, Helen Ekholm, Jennifer Espling, Gunnar Forsman, Lilian Granquist Fransson, Henrik Haukeland, Martin Holm, Marcus Ivarsson, Sari Jacobson, Patrik Karlström, Maria Koolen Hellmin, Susanne Torstensson, Mitchell Ward och Dan Wid. Curator: Linda Wallenberg.

Utställningen på Västerås konstmuseum innehåller: fotografi, skulptur, performance, måleri, textila verk, installationer samt video- och ljudkonstverk.Ytterligare två verk visas på Västmanlands Teater. ​​​​I utställningen ingår även Om aska, en serie ljudreflektioner om branden och konsten. Du kan lyssna på reflektionerna hos Linda Wallenberg Konst podcast: http://lindawallenbergkonst.se/

Ladda gärna ned en pdf med utställningsprogrammet för att läsa mer om de enskilda konstnärerna och deras verk. Klicka här för att visa pdf:n.

Under utställningsperioden kommer Susanne Torstenssons vid flera tillfällen utföra en performance som är en del av sitt verk Sittning – samtal med skogen. Hon kommer att göra en meditativ sittning på stubben för att skapa en förbindelse med skogen som finns kvar efter branden. Där emellan uppmanas besökaren att själv sätta sig på stubben för en invärtes dialog med platsen och fundera över sina egna erfarenheter och minnen. Tid & datum för performance: 15/9 14.40–15.40, 19.30–20.30, 22/9 13.00–14.00, 29/9 13.00–14.00, 13/10 13.00–14.00, 20/10 13.00–14.00, 27/10 13.00–14.00, 3/11 13.00–14.00 och 10/11 13.00–14.00.

Under utställningsperioden arrangeras ett fullspäckat program med performance, visningar, föreläsningar och ett seminarium tillsammans med Västmanlands Teater. Håll utkik på www.vasteraskonstmuseum.se för mer information.

I projektet sker även ett samarbete med Västmanlands teater, vars föreställning Den stora branden har premiär 20 oktober 2018.

Urvalsprocess
Fem av konstnärerna i Ur aska har arbetet med längre undersökande projekt och tio av konstnärerna har sökt med såväl färdiga verk som idéer till nya verk i ett ”open call”.
I urvalet av medverkande konstnärer har en spridning av material, teknik men även erfarenhet, genus och geografisk spridning tagits i beaktande.
Västerås konstmuseum och Konstfrämjandet Västmanland har valt att lyfta fram ett specifikt lokalt tema. De har även valt att arbeta med konstnärer och en curator som verkar i länet.
Utifrån unika erfarenheter och förhållanden till branden kan utställningen därmed få en särskild betydelse både för de som medverkar i arbetet och för museets besökare

Urvalsgrupp i open call var: representanter från konstmuseet och Konstfrämjandet Västmanland, utställningens curator samt konstnär och konstintendent från annat län.

Kontakt
Linda Wallenberg, curator wallenberg.linda@gmail.com 
Jenny Hellberg, intendent utställningar Västerås konstmuseum jenny.hellberg@vasteras.se
Tom Larsson, intendent kommunikation/press Västerås konstmuseum tom.larsson@vasteras.se

Västerås konstmuseum i samarbete med Konstfrämjandet Västmanland.