Västerås Konstförening 90 år: Guldkorn

12 dec. - 21 feb. 2010

Västerås Konstförening VKF bildades 1919 och lade grunden till den konstsamling Västerås konstmuseum idag förvaltar. Föreningens förste ordförande var Walter Murray, landshövding och före detta riksdagsman. Tidigt gjordes flera betydande inköp, där sju målningar av Ivan Aguéli hör till guldkornen. Dessa visas nu tillsammans med andra konstverk av 1900-talets framträdande konstnärer som föreningen genom en donation överlät till Västerås stad 1972.

Utställningen produceras av Västerås konstmuseum i samarbete med Västerås Konstförening.