Tillgänglighetsredogörelse

Västerås stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur plus.vasteras.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från plus.vasteras.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss via formuläret nedan.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmälan hos Myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Läsbredden i vissa mallar är för bred.

Sökrutan lägger sig över delar av sidhuvudet när Cookie-bannern är aktiv.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 januari 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen, och använder oss också av den tillgänglighetskontroll som finns inbyggd i Sitevision, som är det publiceringsverktyg vi använder.

Senaste bedömningen gjordes den 13 novmber 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 november 2023.