Kalender

14/2-2017

Tisdagslunch – Fri att förändra: Västmanländska kämpar!

Museipedagog Lena Engström Englin, Västmanlands läns museum, berättar om lokala kämpar. Lydia Wahlström var framträdande i den svenska rösträttsrörelsen och Erik Thorsell var under mitten på 1900-talet ledande i kampen för homosexuellas rättigheter i Sverige.