UtlysningarÄr du intresserad av att arbeta som konstkonsult i Västerås stad?

Vi söker konstkonsulter som vill vara med och utveckla den offentliga konsten och våra gestaltade livsmiljöer. Både i befintlig offentlig miljö och i nya byggnader, områden och stadsdelar som växer fram! Konstkonsulter som arbetar med offentlig konst kan ansöka om anslutning till Västerås stads dynamiska inköpssystem (DIS) för konstkonsulter.


Vilka konstkonsulter efterfrågas?

Västerås stads DIS för konstkonsulter omfattar två (2) kategorier:

-Inköp av lös konst – inom vilket främst mer juniora konstkonsulter efterfrågas. Detta för att bidra till att även nyexaminerade eller mindre erfarna konstkonsulter ska kunna vara verksamma inom yrket.

-Konstnärliga gestaltningsuppdrag – inom vilket konstkonsulter med lång yrkeserfarenhet efterfrågas, så kallade seniora konstkonsulter.


Hur ansöker jag?
Du ansöker via upphandlingssystemet e-Avrop: e-Avrop – Västerås stad

Men du kan redan nu skapa ett konto: Leverantörer | info.e-avrop.com

I e-Avrop finner du även mer information om de olika kategorierna, hur kvalificeringen går till och hur kraven ser ut.

När får jag besked om jag har blivit kvalificerad?
Kvalificering sker löpande. Du kan alltså ansöka om kvalificering när som helst under DIS:ets löptid, som är tio år (2023-12-19 till 2034-01-28).


Vad är Dynamiskt inköpssystem (DIS)?

Ett DIS är en helt elektronisk metod för upphandling i två steg. Systemet kan liknas vid ett ramavtal men till skillnad mot ett ramavtal är ett DIS öppet för kvalificering av nya leverantörer under hela den angivna löptiden och antalet leverantörer är obegränsat.

I första steget ansöker leverantörer om att bli kvalificerade. Anbudsansökan om kvalificering kan lämnas till det ena området, eller till båda. De leverantörer som uppfyller ställda kvalificeringskrav blir kvalificerade till DIS:et.

I andra steget skickas en anbudsinbjudan ut till de kvalificerade leverantörerna i den aktuella kategorin där det aktuella uppdragets sammanhang och förutsättningar specificeras och leverantören väljer själv om de vill lämna anbud eller inte. Tilldelas leverantör uppdrag tecknas avtal.

Här kan du läsa mer om dynamiskt inköpssystem: Vad är ett dynamiskt inköpssystem? | Upphandlingsmyndigheten

 

__________________________________________________________________________


Här hittar du aktuella utlysningar för konstnärliga gestaltningsuppdrag

Vi har för närvarande inga aktuella utlysningar av konstnärliga gestaltningsuppdrag, men välkommen att titta in på denna sida lite längre fram – den uppdateras så snart ett nytt uppdrag utlyses!