Utlysningar

Här hittar du aktuella utlysningar för konstnärliga gestaltningsuppdrag.

Konstnärligt gestaltningsuppdrag
Parkeringshus Oxen, Oxbacken centrum

Vinnande skissförslag har tilldelats beslut.
Inkomna anbud/intresseanmälningar har bedömts enligt det konstnärliga gestaltningsuppdragets uppställda krav och kriterier samt genomgått den urvalsprocess som beskrivs i underlaget.
Konstnärer som anmälde intressse har meddelats tilldelningen via E-avrop.

Kort beskrivning av uppdraget
Konstnärens uppdrag är att genomföra en konstnärlig gestaltning särskilt utformad för P-hus Oxen som invigs december 2022.

Uppdraget omfattar:
Ett eller flera väggverk som inkluderar två trapphus och löper över P-hus Oxens 5 våningsplan. 

Verket/-en ska vara nedmonteringsbart i det fall byggnaden i framtiden byter ägare. Utgångspunkt i det konstnärliga gestaltningsuppdraget är platsens specifika förutsättningar. Värdeordet för det konstnärliga uppdraget är ”Livskraft”. Skiss-, produktion- och installationsprocess sker i nära samarbete med uppdragsgivaren Västerås stad och berörda leverantörer i projektet.

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget skall tilldelas en konstnär. Konstnärer anmäler sitt intresse och tre konstnärer tilldelas skissuppdrag (parallella skissuppdrag), varav en (1) skiss förordas för genomförandeuppdrag. Genomförandeuppdraget avslutas när verket har invigts.

Behöriga att utföra uppdraget är yrkesverksam konstnär med konstnärlig högre utbildning (minst 3år) eller motsvarande arbetslivserfarenhet.

Det konstnärliga uppdraget upphandlas enligt LOU – Lagen om offentlig upphandling och Handlingsplan för offentlig konst i Västerås 2019 – 2024.

Bild: Illustration, FOJAB.