Tillgänglighet

Foto: Västerås konstmuseum

Kan alla besöka Västerås konstmuseum?

Västerås konstmuseums utställningslokaler är i markplan. Museet är anpassat för såväl rullstolsburna som synskadade och hörselskadade.
Tillgänglighetsanpassad toalett med hjälpmedel finns på entréplan vid garderoben.
Ledstråk finns från entrén till Informationen och Karlsgatan Kafé.
Ledstråk finns även från Kopparbersgvägen till huvudentrén Karlsgatan 2.
Handikapparkering finns på Karlsgatan i anslutning till huvudentrén.
Hållplats för ”Hjälplinjen” finns på baksidan av byggnaden.

Hur hittar jag Västerås konstmuseum på Karlsgatan 2?
Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum delar lokaler på Karlsgatan 2. Västerås konstmuseums utställningar finner du till höger (i förhållande till huvudentrén på Karlsgatan 2), bakom den lila väggen. Nedan finner du en planritning över byggnaden. Klicka på bilderna för att förstora.

Jag förstår mig inte på konst. Kan jag besöka er ändå?

Konsten speglar vår historia och samtid. Är du intresserad av frågor som rör hur vi lever och förhåller oss till vår omvärld finns mycket att hämta i konsten. Ofta kan ett konstverk eller en konstutställning fungera som en utgångspunkt för ett samtal om helt andra ämnen. Det finns texter och skyltar i utställningen som ger mer information om konsten. Tala gärna med våra värdar eller gå på en visning för att få fler ingångar till konsten som visas.

Finns det någon plats där man kan sitta ner och vila?
Vid entrétorget finns bord, stolar och sköna fåtöljer. Vill man vila benen inne i utställningarna finns enkla utfällbara pallar samt bänkar.

Finns förvaringsplats för kläder och väskor?
I garderoben intill Informationen finns skåp där man kan hänga in kläder och väskor. Eftersom vi kan visa mycket känsliga konstverk i utställningarna, rekommenderar vi att man låser in större väskor och ryggsäckar.

Hur hittar jag information om vad som händer på Västerås konstmuseum?
Vi informerar om vad som händer hos oss genom olika medier och kanaler. I Informationen på Karlsgatan 2 får du information om utställningar och program. På vår hemsida hittar du aktuellt program. Du kan även följa oss via vårt nyhetsbrev eller via Facebook.

Jag har svårt att läsa långa texter, förstår jag utställningarna ändå?
Som ett komplement till utställningarna finns texter som berättar mer om konsten och konstnärerna. Här finns lättlästa texter tillgängliga. Vi har även svenska texter i större storlek och i punktskrift.

Jag vill gå på en visning eller ett föredrag, men har svårt att höra. Finns det hjälpmedel?
En fast hörselslinga finns i hörsalen, mobila hörselslingor finns vid behov att låna i Informationen. Vid visningar används alltid hörselförstärkning.

Jag vill besöka er med en grupp som inte talar eller förstår svenska. Hur kan vi på bästa sätt uppleva utställningen?
Texter finns på svenska, engelska och finska. Om ni har några frågor går det bra att fråga personalen i Informationen som talar engelska. Information om aktuella utställningar och program på engelska finns under den brittiska flaggan i toppmenyn.

Jag är synskadad och får den här hemsidan uppläst för mig. Kan jag ”se” på konst?
Ja! Ett bra sätt är att besöka våra syntolkade visningar. I en syntolkad visning beskrivs konstverken detaljerat i ord. Till exempel beskrivs konstverkens motiv, färger, former, uttryck, ungefärlig storlek och material. Som i andra visningar presenteras konstnärer och konstverkens sammanhang, idéer och kontext. Ofta resulterar visningen i ett samtal om verken och utställningen och dess innehåll och uttryck. Vi har även möjlighet att skräddarsy visningar för grupper med andra funktionshinder. Kontakta oss för mer information, tel. 021 39 32 22.